Historie

1914 - Odd Fellow foreningen "SORANA" bliver stiftet.

I 1914 blev 11 soranske mænd enige om at danne en Odd Fellow Forening i Sorø, og d. 21. december 1914 modtog de 11 soranere Storlogens godkendelse til at oprette en sådan ved navn "SORANA".
Det første møde i foreningen blev afholdt d. 11. januar 1915 i menighedshuset på Ingemannsvej. Foreningens møder blev afholdt forskellige steder i Sorø almindeligvis hver 14. dag, hvorimod de ordinære logemøder blev afholdt i moderlogen i Slagelse Loge nr. 35 "CONCORDIA".
Det var også her i Loge nr. 35 "CONCORDIA" at de fleste brødre var blevet optaget og også fremover blev det indtil oprettelsen af Loge nr. 66 "SORANA".

 

1943 - Loge nr. 66 "SORANA" bliver indviet.

I efteråret 1942 kunne foreningens brødre, trods mange vanskeligheder under krigen, købe et tofamiliehus på Trautnersvej 24 i Sorø tæt på Sorø Sø.
Ombygning og indretning som logebygning tog straks sin begyndelse.
På en smuk forårsdag, søndag d. 21. marts 1943 kl. 8.30, kunne foreningens 42 brødre hejse Dannebrog ved den nyindrettede logebygning. Med stor festivitas for logens brødre med damer samt indbudte gæster blev den smukke logebygning taget i anvendelse.
Loge nr. 66 "SORANA" var nu omsider blevet en realitet med egen logebygning.